Chin Shan 2

show on Google Map
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Chin_Shan
Type Boiling Water Reactor
Start of operation 1978
Shutdown 2019
Gross output [MW] 636

Newsfeed

Nov 13, 2021 Dr Lol am 13. November 2021 um 10:44 Uhr
Jul 28, 2021 A1000: /* Weblinks */ linkfix
Dec 12, 2020 Didionline: HC: Entferne Kategorie:Neu-Taipeh; Ergänze Kategorie:Bauwerk in Neu-Taipeh
Feb 9, 2020 Leuni am 9. Februar 2020 um 08:59 Uhr
Oct 3, 2019 Henkob am 3. Oktober 2019 um 18:56 Uhr
Mar 1, 2019 Phzh: Form
Jan 23, 2019 Dr. Fist am 23. Januar 2019 um 10:56 Uhr
Oct 12, 2018 Aka: Leerzeichen nach Punkt eingefügt
Oct 11, 2018 Leuni: Ende
Jun 22, 2018 Schluppo: Dopplung

Source of news headers: de.wikipedia.org